Outsourcing IT

Administracja systemami informatycznymi

 • Instalacja i konfiguracja serwerów
 • Administrowanie serwerami
 • Usługi zdalnego monitorowania pracy serwerów, sieci i poprawności wykonania kopii zapasowych

 

Obsługa informatyczna

Outsourcing to całokształt obsługi danej dziedziny (w tym przypadku działu IT) działalności firmy przez firmę zewnętrzną. Pozwala to przedsiębiorstwu skoncentrować się na swej zasadniczej działalności biznesowej.
Zajmujemy się obsługą informatyczną małych i średnich firm.
Naszą ofertę staramy się dopasować do potrzeb, wymagań i życzeń klienta. Wszystkie szczegóły ustalane są na podstawie rozmów poprzedzających rozpoczęcie świadczenia usługi jaką jest opieka informatyczna.

Oferujemy

 • serwis sprzętu komputerowego
 • zarządzanie i opieka nad infrastrukturą sieciową
 • archiwizacja danych
 • nadzór nad bezpieczeństwem informatycznym
 • wdrażanie systemów informatycznych
 • usługi konsultingowe dot. informatyki (propozycje informatycznych rozwiązań usprawniających działanie firmy itp.)
 • szkolenia użytkowników
 • outsourcing informatycznych systemów zarządzania
 • wsparcie techniczne (helpdesk)

Główne czynniki przemawiające za outsourcingiem IT:

 • Zmniejszenie kosztów działania firmy (utrzymanie niższego poziomu zatrudnienia, zapewniając przy tym wykwalifikowany personel dla zadań podstawowych)
 • Możliwość skoncentrowania funkcjonowania firmy na podstawowych celach jej działalności.
 • Otrzymywanie stałych najwyższej jakości usług informatycznych.